Main Page

From wikilabris
Revision as of 12:45, 21 February 2018 by Milica1 (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Labris je lezbejska, feministička, nevladina, neprofitna organizacija osnovana sa ciljem promocije lezbejskih ljudskih prava i lezbejske vidljivosti u društvu. Labris je organizacija koja smatra pravo na različitu seksualnu orijentaciju jednim od osnovnih ljudskih prava i radi na eliminaciji svih vrsta nasilja i diskriminacije nad lezbejkama i ženama drugačije seksualne orijentacije od heteroseksualne..

ZAGOVARANJE

Zajedno2.png

Umreženi za poboljšanje položaja LGBT osoba u Srbiji

U sklopu projekta „Umreženi za poboljšanje položaja LGBT osoba u Srbiji” koji realizuje Labris uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj, formirano je sedam Lokalnih mreža za prevenciju diskriminacije i podršku LGBT osobama u Srbiji. U Lokalnim mrežama okupljene su sve relevantne institucije i organizacije civilnog društva, za prevenciju diskriminacije, ali i nasilja, govora mržnje, kao i formiranje mreže podrške za svoje sugrađane/ke. Memorandum o saradnji kojim se formiraju Lokalne mreže je prvi dokument kojim se organi zaduženi za zaštitu prava građana obavezuju na međusobno umrežavanje, praćenje i aktivno reagovanje na slučajeve diskriminacije LGBT osoba. .

RESURSI

Koncept ORGANIZACIONE KULTURE je predmet izučavanja od sredine 20. veka. Prvo temeljenije promišljanje organizacione kulture moguće je pronaći u knjizi Promenljiva kultura fabrike. Ipak, razvoj teorije i prakse u ovoj oblasti se dešavao sporo. Tek je osamdesetih godina, posle objavljivanja knjige Terensa Dila i Alena Kenedija Korporativne kulture: obredi i rituali korporativnog životakojom je utvrđeno da je organizaciona kultura važna determinanta uspeha organizacije, interesovanje za ovu temu dobilo pravi zamah. Od tog perioda do danas, svaki razvijeni model organizacijske efikasnosti posebnu pažnju pridaje temama organizacione kulture i njenom odnosu prema drugim faktorima uspeha organizacije.

S obzirom na prirodu organizacija civilnog društva i specifične misije i ciljeve orijentisane postizanju društvene promene (na različitim nivoima), organizaciona kultura, kao, između ostalog, i temeljna vrednost na kojoj rad organizacije počiva, dobija još veći značaj, i postaje zamajac svakog organizacionog razvoja.

Lokalne mreže
Novi Pazar

Lokalna mreža za prevenciju diskriminacije i podršku LGBT osobama u Novom Pazaru zvanično je uspostavljena i započela sa radom 13.marta 2017.godine. Tog dana potpisan je Memorandum o saradnji između svih, za ovu temu relevantnih, institucija i organizacija sa lokala. Ulogu koordinatora Lokalne mreže ima Grad Novi Pazar u saradnji sa organizacijama civilnog društva. Pogledajte ko su članice Lokalne mreže.

Niš

Lokalna mreža za prevenciju diskriminacije i podršku LGBT osobama u Nišu zvanično je formirana i započela sa radom 23.februara 2017.godine. Tog dana potpisan je Memorandum o saradnji između svih, za ovu temu relevantnih, institucija i organizacija sa lokala. Ulogu koordinatora Lokalne mreže imaju Grad Niš, Centar za socijalni rad Niš i Inicijativa Kolektiv.Pogledajte ko su članice Lokalne mreže.

Kragujevac

Lokalna mreža za prevenciju diskriminacije i podršku LGBT osobama u Kragujevcu zvanično je uspostavljena i započela sa radom 27.decembra 2016.godine. Tog dana potpisan je Memorandum o saradnji između svih, za ovu temu relevantnih, institucija i organizacija sa lokala. Ulogu koordinatora Lokalne mreže ima Grad Kragujevac u saradnji sa Udruženjem romsko srpskog prijateljstva "Stablo". Pogledajte ko su članice Lokalne mreže

Pančevo

Lokalna mreža za prevenciju diskriminacije i podršku LGBT osobama u Pančevu zvanično je uspostavljena i započela sa radom 8.decembra 2016.godine. Tog dana potpisan je Memorandum o saradnji između svih, za ovu temu relevantnih, institucija i organizacija sa lokala. Ulogu koordinatora Lokalne mreže ima Savet za rodnu ravnopravnost Grada Pančeva u saradnji sa Ženskom mirovnom grupom. Pogledajte ko su članice Lokalne mreže.

Beograd

Lokalna mreža za prevenciju diskriminacije i podršku LGBT osobama u Beogradu zvanično je uspostavljena i započela sa radom 9.decembra 2016.godine. Tog dana potpisan je Memorandum o saradnji između, za ovu temu relevantnih, institucija i organizacija sa lokala. Ulogu koordinatora Lokalne mreže ima Gradska uprava Grada Beograda. Pogledajte ko su članice Lokalne mreže.

Novi Sad

Lokalna mreža za prevenciju diskriminacije i podršku LGBT osobama u Novom Sadu zvanično je uspostavljena i započela sa radom 23.decembra 2016.godine. Tog dana potpisan je Memorandum o saradnji između svih, za ovu temu relevantnih, institucija i organizacija sa lokala. Ulogu koordinatora Lokalne mreže ima Grad Novi Sad u saradnji sa organizacijama civilnog društva.Pogledajte ko su članice Lokalne mreže.

Subotica

Lokalna mreža za prevenciju diskriminacije i podršku LGBT osobama u Subotici zvanično je uspostavljena i započela sa radom 27.februara 2017.godine. Tog dana potpisan je Memorandum o saradnji između svih, za ovu temu relevantnih, institucija i organizacija sa lokala. Ulogu koordinatora Lokalne mreže ima Gradska uprava Grada Subotice, u saradnji sa organizacijom Stav+ i Politehničkom školom. Pogledajte ko su članice Lokalne mreže.