Main Page

From wikilabris
Revision as of 02:54, 15 April 2020 by 178.148.34.154 (Talk)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Labris je lezbejska, feministička, nevladina, neprofitna organizacija osnovana sa ciljem promocije lezbejskih ljudskih prava i lezbejske vidljivosti u društvu. Labris je organizacija koja smatra pravo na različitu seksualnu orijentaciju jednim od osnovnih ljudskih prava i radi na eliminaciji svih vrsta nasilja i diskriminacije nad lezbejkama i ženama drugačije seksualne orijentacije od heteroseksualne..

ZAGOVARANJE

Zajedno2.png

Umreženi za poboljšanje položaja LGBT osoba u Srbiji

U sklopu projekta „Umreženi za poboljšanje položaja LGBT osoba u Srbiji” koji realizuje Labris uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj, formirano je sedam Lokalnih mreža za prevenciju diskriminacije i podršku LGBT osobama u Srbiji. U Lokalnim mrežama okupljene su sve relevantne institucije i organizacije civilnog društva, za prevenciju diskriminacije, ali i nasilja, govora mržnje, kao i formiranje mreže podrške za svoje sugrađane/ke. Memorandum o saradnji kojim se formiraju Lokalne mreže je prvi dokument kojim se organi zaduženi za zaštitu prava građana obavezuju na međusobno umrežavanje, praćenje i aktivno reagovanje na slučajeve diskriminacije LGBT osoba. .

RESURSI


Lokalne mreže
Novi Pazar

Lokalna mreža za prevenciju diskriminacije i podršku LGBT osobama u Novom Pazaru zvanično je uspostavljena i započela sa radom 13.marta 2017.godine. Tog dana potpisan je Memorandum o saradnji između svih, za ovu temu relevantnih, institucija i organizacija sa lokala. Ulogu koordinatora Lokalne mreže ima Grad Novi Pazar u saradnji sa organizacijama civilnog društva. Pogledajte ko su članice Lokalne mreže.

Niš

Lokalna mreža za prevenciju diskriminacije i podršku LGBT osobama u Nišu zvanično je formirana i započela sa radom 23.februara 2017.godine. Tog dana potpisan je Memorandum o saradnji između svih, za ovu temu relevantnih, institucija i organizacija sa lokala. Ulogu koordinatora Lokalne mreže imaju Grad Niš, Centar za socijalni rad Niš i Inicijativa Kolektiv.Pogledajte ko su članice Lokalne mreže.

Kragujevac

Lokalna mreža za prevenciju diskriminacije i podršku LGBT osobama u Kragujevcu zvanično je uspostavljena i započela sa radom 27.decembra 2016.godine. Tog dana potpisan je Memorandum o saradnji između svih, za ovu temu relevantnih, institucija i organizacija sa lokala. Ulogu koordinatora Lokalne mreže ima Grad Kragujevac u saradnji sa Udruženjem romsko srpskog prijateljstva "Stablo". Pogledajte ko su članice Lokalne mreže

Pančevo

Lokalna mreža za prevenciju diskriminacije i podršku LGBT osobama u Pančevu zvanično je uspostavljena i započela sa radom 8.decembra 2016.godine. Tog dana potpisan je Memorandum o saradnji između svih, za ovu temu relevantnih, institucija i organizacija sa lokala. Ulogu koordinatora Lokalne mreže ima Savet za rodnu ravnopravnost Grada Pančeva u saradnji sa Ženskom mirovnom grupom. Pogledajte ko su članice Lokalne mreže.

Beograd

Lokalna mreža za prevenciju diskriminacije i podršku LGBT osobama u Beogradu zvanično je uspostavljena i započela sa radom 9.decembra 2016.godine. Tog dana potpisan je Memorandum o saradnji između, za ovu temu relevantnih, institucija i organizacija sa lokala. Ulogu koordinatora Lokalne mreže ima Gradska uprava Grada Beograda. Pogledajte ko su članice Lokalne mreže.

Novi Sad

Lokalna mreža za prevenciju diskriminacije i podršku LGBT osobama u Novom Sadu zvanično je uspostavljena i započela sa radom 23.decembra 2016.godine. Tog dana potpisan je Memorandum o saradnji između svih, za ovu temu relevantnih, institucija i organizacija sa lokala. Ulogu koordinatora Lokalne mreže ima Grad Novi Sad u saradnji sa organizacijama civilnog društva.Pogledajte ko su članice Lokalne mreže.

Subotica

Lokalna mreža za prevenciju diskriminacije i podršku LGBT osobama u Subotici zvanično je uspostavljena i započela sa radom 27.februara 2017.godine. Tog dana potpisan je Memorandum o saradnji između svih, za ovu temu relevantnih, institucija i organizacija sa lokala. Ulogu koordinatora Lokalne mreže ima Gradska uprava Grada Subotice, u saradnji sa organizacijom Stav+ i Politehničkom školom. Pogledajte ko su članice Lokalne mreže.